Quy định cookie

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Chính sách Bảo mật của Trang web này áp dụng cho các hoạt động mà chúng tôi cung cấp trên trang https://game.24vui.net/.

game.24vui.net thu thập dữ liệu từ bạn, thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Bạn cung cấp trực tiếp một số dữ liệu này và chúng tôi nhận được một số dữ liệu đó bằng cách thu thập dữ liệu về các tương tác, việc sử dụng và trải nghiệm của bạn với các sản phẩm của chúng tôi. Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với game.24vui.net và các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cài đặt quyền riêng tư của bạn cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Chúng tôi cũng lấy dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba.

Bạn có các lựa chọn về công nghệ bạn sử dụng và dữ liệu bạn chia sẻ. Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu một số dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn dịch vụ. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cần thiết để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc tính năng, bạn không thể sử dụng sản phẩm hoặc tính năng đó. Tương tự như vậy, khi chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn, và bạn không cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể giao kết hợp đồng; hoặc nếu điều này liên quan đến một sản phẩm hiện có mà bạn đang sử dụng, chúng tôi có thể phải tạm ngừng hoặc hủy bỏ sản phẩm đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm đó. Trường hợp cung cấp dữ liệu là tùy chọn và bạn chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân, các tính năng như cá nhân hóa sử dụng dữ liệu đó sẽ không hoạt động với bạn.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

game.24vui.net sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn những trải nghiệm tương tác phong phú. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:
Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố cũng như cung cấp hỗ trợ. Nó cũng bao gồm việc chia sẻ dữ liệu, khi cần cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu. Cải thiện và phát triển sản phẩm của chúng tôi.
Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi và đưa ra các đề xuất.
Quảng cáo và tiếp thị cho bạn, bao gồm gửi thông tin liên lạc khuyến mại, nhắm mục tiêu quảng cáo và giới thiệu cho bạn các đề nghị có liên quan.
Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để vận hành doanh nghiệp của mình, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và thực hiện nghiên cứu.
Để thực hiện những mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu mà chúng tôi thu thập được từ các bối cảnh khác nhau (ví dụ: từ việc bạn sử dụng hai sản phẩm game.24vui.net) hoặc lấy từ các bên thứ ba để mang lại cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và được cá nhân hóa, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh sáng suốt quyết định và cho các mục đích hợp pháp khác.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi cho những mục đích này bao gồm cả phương pháp xử lý tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của chúng tôi thường liên quan đến và được hỗ trợ bởi các phương pháp thủ công của chúng tôi.

Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn hoặc để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bạn yêu cầu hoặc ủy quyền. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp làm việc thay mặt chúng tôi; khi luật pháp yêu cầu hoặc để đáp ứng quy trình pháp lý; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để bảo vệ cuộc sống; để duy trì tính bảo mật của các sản phẩm của chúng tôi; và để bảo vệ quyền và tài sản của game.24vui.net và khách hàng của nó.

Cách truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn về việc thu thập và sử dụng dữ liệu của mình bằng game.24vui.net. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình mà game.24vui.net đã lấy được và thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, bằng cách liên hệ với game.24vui.net hoặc sử dụng các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Trong một số trường hợp, khả năng truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị hạn chế, theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành. Cách bạn có thể truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình cũng sẽ phụ thuộc vào sản phẩm bạn sử dụng.

Kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của bạn cho quảng cáo dựa trên sở thích từ chúng tôi bằng cách truy cập trang chọn không tham gia của chúng tôi.

Chọn xem bạn có muốn nhận email quảng cáo, tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại và thư bưu điện từ chúng tôi hay không.

Không phải tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi đều có thể được truy cập hoặc kiểm soát thông qua các công cụ trên. Nếu bạn muốn truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân được xử lý bởi game.24vui.net mà không có sẵn thông qua các công cụ ở trên hoặc trực tiếp thông qua các sản phẩm game.24vui.net mà bạn sử dụng, bạn luôn có thể liên hệ với game.24vui.net theo địa chỉ trong phần Cách liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi.

Cookie và các công nghệ tương tự

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để lưu trữ dữ liệu có thể được máy chủ web trong miền đã đặt cookie gọi lại. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để lưu trữ và tôn trọng các tùy chọn và cài đặt của bạn, cho phép bạn đăng nhập, cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích, chống gian lận, phân tích cách sản phẩm của chúng tôi hoạt động và thực hiện các mục đích hợp pháp khác. Các ứng dụng chúng tôi sử dụng số nhận dạng bổ sung, chẳng hạn như ID quảng cáo trong trang web được mô tả trong phần ID quảng cáo của tuyên bố bảo mật này, cho các mục đích tương tự.

Các trang web của chúng tôi có thể bao gồm báo hiệu web, cookie hoặc các công nghệ tương tự từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Bạn có nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát dữ liệu được thu thập bởi cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các điều khiển trong trình duyệt internet của mình để giới hạn cách các trang web bạn truy cập có thể sử dụng cookie và rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách xóa hoặc chặn cookie.

Kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của bạn cho quảng cáo dựa trên sở thích từ chúng tôi bằng cách truy cập trang chọn không tham gia của chúng tôi

Back to top button
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Vietnamese
 - 
vi